Categories
Blog

Kroužek sběru odpadu

V létě 2021 si naše děti z KS2 po procházce po obci poznamenaly oblasti, které se jim v obci líbí, a oblasti, které by chtěly změnit.

Jedním z výsledků bylo, že na procházce viděly spoustu odpadků, které podle nich kazily okolí. Měli chuť s tím něco udělat a ve škole jsme zakoupili několik sběračů odpadků.

Po sběru odpadků v obou třídách KS2 děti vytvořily plakáty a měli jsme diskusi o tom, zda vše, co odhodíme, je odpadek. Některé děti se domnívaly, že odhazování pomerančové kůry apod. není považováno za odpadky. Později jsme to prozkoumali a vytvořili plakáty, které jsme rozmístili po vesnici a škole.

V tomto roce děti toužily po založení týdenního kroužku sběru odpadků, takže každý týden řešíme jiné oblasti ve vesnici. Děti sečetly odpadky, které jsme našli, a školní rada o tom napíše článek do vesnického zpravodaje.

V příštím pololetí sběr odpadků kvůli počasí přerušíme, ale na jaře budeme v kroužku pokračovat.