Příručky & Případové studie

Příručky  a sady nástrojů pro ucelený vyučovací program.

Příručka PLACE

Cílem této Příručky pro učitele je pomoci vám při objevování a budování nových dovedností a aktivit pro práci se žáky a komunitou. Naleznete zde teorii tvz. místně zakotveného učení, na které je příručka založena a čtyři konkrétní přístupy k budování sebevědomí, dovedností a pocitu sounáležitosti. Příručka je propojena se Sadou nástrojů.

Případové studie PLACE

Sbírka případových studií napsaných přímo učiteli. Ukazují, jak může projekt PLACE a jeho metodika různými způsoby pomáhat při učení a při posilování občanských a komunitních vazeb. Podívejte se sem a nechte se inspirovat učiteli ve Velké Británii, České republice a na Slovensku, inspirujte se z jejich zkušeností a zajistěte, aby přístup PLACE fungoval ve vaší škole.

PLACE Padlet

Soubor aktivit a nápadů pro objevování míst a tvorbu komunít.