Príručky & Prípadové štúdie

Príručky a sady nástrojov pre ucelený vyučovací program.

Príručka PLACE

Cieľom tejto Príručky pre učiteľov je pomoct' vam pri objavovanf a budovaní novych zručností a aktivít pre pracu so žiakmi a komunitou. Nájdete tu teóriu tzv. miestne zakotveneho učenia, na ktorej je príručka založená a štyri konkrétne prístupy k budovaniu sebavedomia, zručností a pocitu súnáležitosti. Príručka je prepojená so Sadou nástrojov.

Prípadové štúdie PLACE

Zbierka prípadových štúdií napísaných priamo učiteľovi. Ukazujú, ako môže projekt PLACE a jeho metodika rôznymi spôsobmi pomáhať pri učení a pri posilňovaní občianskych a komunitných väzieb. Pozrite sa sem a nechajte sa inšpirovať učiteľmi vo Veľkej Británii, Českej republike a na Slovensku, inšpirujte sa z ich skúseností a zaistite, aby prístup PLACE fungoval vo vašej škole.

PLACE Padlet

Súbor aktivít a nápadov pre objavovanie miest a tvorbu komunít.