Je tu miesto

 o ktoré sa staráme a od ktorého sa učíme


Projekt PLACE stavia deti do centra diania: deti reagujú na potreby svojej komunity prostredníctvom miestne-zakotveného učenia a prostredníctvom aktívneho občianstva. Náš projekt pozýva deti, aby uvoľnili svoju predstavivosť a aby sa mohli praktickými aktivitami zotavovať z krízy pandémie COVID. Naše deti môžu vo svojej komunite robiť zmysluplné zásahy ako aktívni občania: od komunikácie s firmami s cieľom znížiť množstvo plastového odpadu, cez navrhovanie a vytváranie terapeutických záhradných priestorov, až po vytváranie "hľadačiek" (Questing).
 

Objavte náš prístup


Čo je miestne zakotvené učenie?

Miestne zakotvené učenie je

O hlbokom spojení s ľuďmi a miestom prostredníctvom emócií a vedomostí... Týka sa prepojených systémov ochrany životného prostredia, komunitného rozvoja a sociálnej spravodlivosti – samotnej podstaty udržateľnosti.

(Caren Cooper: Citizen Science: How Ordinary People are Changing the Face of Discovery, 2016)

Metodológia učenia je založená na skúmaní, je interdisciplinárna a zameraná na študenta. Vďaka tomu je pre študentov učenie relevantné a motivujúce. Komunitné a miestne miesto sa stáva rozšírením priestorov triedy. Príležitosti pre medzigeneračné vzdelávanie podporujú rozvoj rešpektu a empatie. Pochopenie prepojenia medzi miestnymi problémami a ich globálnym kontextom pomáha mladým ľuďom rozvíjať sa globálni občania pre budúcnosť.

Ako sa mladí ľudia stanú „vykonávateľmi zmeny“ vo svojej komunite?

Cieľ projektu PLACE: mladí ľudia získavajú zručnosti, aby sa stali činiteľmi zmeny vo svojej komunite a zdravšími a odolnejšími občanmi pre budúcnosť. Agent zmeny je niekto, kto vidí niečo, čo by sa mohlo zlepšiť v ich komunite alebo miestnom prostredí, a podnikne kroky, aby to zmenil. Táto osoba je niekto, kto počúva ľudí vo svojej komunite, skúma ich miesto a uisťuje sa, že skutočne rozumejú koreňu problému pred realizáciou nového nápadu.

Konajte lokálne - myslite globálne!

Questing (Hľadačky)

Questing je jedným z prístupov k interpretácii miestneho dedičstva. Je určený všetkým ľuďom, ktorí sa radi pohybujú v prírode a na dedinách a radi sa učia niečo nové. Na konci výpravy na návštevníka čaká poklad! Hra pochádza zo Škótska a Anglicka, kde má dlhú tradíciu a je známa ako „letterboxing“; pod názvom ‘questing’ je rozšírený v USA. Sprievodca hľadaním (často je sprievodcom osobnosť, spojená s miestom) vedie hráčov po stálej trase, ponúka im rôzne indície a ich správne riešenie ich nakoniec dovedie k pokladu. Spojenie zábavy a učenia v Questingu prinesie radosť každému bez ohľadu na vek.

V rámci nášho projektu budeme nielen pasívnymi prijímateľmi questu, ale spolu s vašimi deťmi si quest vytvoríte. Zároveň sa budeme snažiť obohatiť snahu o obohatenie miestnej komunity, oboznámiť návštevníkov so špecifikami vášho miesta a naopak, aby vaši študenti miesto spoznali a spojili sa s miestnou komunitou. Viac informácií nájdete na: https://www.questing.cz/Co-je-to-questing

Terapeutické záhrady

Výuka zeměpisu i dalších všeobecně vzdělávacích předmětů je z velké části založena na memorování a hodnocení výkonu. Pozornost je však třeba věnovat i vnímání, a proto je nutné klást důležité otázky a hledat na ně odpovědi.

Komunitný aktivizmus

Sir David Attenborough povedal, že „vyhýbanie sa plytvaniu je jediná vec, ktorú môžeme všetci urobiť, aby sme zachránili planétu.“ Je to jednoduché posolstvo, no hlboké, a je to posolstvo, ktoré sa spája s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktorých cieľom je umožniť všetkým ľuďom prijať opatrenia na ochranu klímy a životného prostredia.

Táto časť projektu EU Place, inšpirovaná skupinami a jednotlivcami z celého sveta, bude skúmať udržateľnejšie alternatívy k jednorazovým plastom, čím nás všetkých povzbudí, aby sme prehodnotili, ako spotrebúvame. Prostredníctvom aktivít a kampane sa mladí ľudia môžu rozhodnúť, či sa chcú spojiť s ostatnými, aby získali ocenenia, ako je cena Surfer’s Against Sewage „Školy bez plastov alebo Spoločenstvá bez plastov“ alebo Ekologické školy. Zapojenie mladých ľudí do týchto problémov, podpora ich oslovenia a prepojenia s miestnou komunitou a posilnenie ich postavenia, aby ich hlasy boli vypočuté, je kľúčovou súčasťou komunitného aktivizmu – ktorý povedie k vzrušujúcim akciám a spolupráci.
Photo by Clay Banks

Filozofie pro děti

P4C rozvíjí základní dovednosti u dětí, aby byly schopny přemýšlet a zapojit se do hlubokých otázek o světě. P4C umožňuje dětem budovat důvěru ve své vlastní představy o světě a zároveň je povzbuzuje, aby přemýšlely o tom, jak ostatní vidí svět.

P4C dává žákům možnost přistupovat k řadě pojmů, nápadů a názorů a vyjádřit je v nehodnotícím a otevřeném prostředí, kde je nejdůležitější jejich schopnost myslet. P4C je o učení – naučit se myslet a naučit se diskutovat o nápadech s lidmi, se kterými možná nesouhlasíte. Děti se učí myslet kritickým, starostlivým, kreativním a kolaborativním způsobem, a to prostřednictvím zdůvodnění a vysvětlení svých myšlenek a nápadů. Učitel působí jako facilitátor, který vede a podporuje děti strukturovaným procesem a zároveň poskytuje bezpečné prostředí pro otevřenou diskusi. P4C pomáhá studentům rozvíjet potřebné sebeuvědomění, dovednosti a hodnoty, aby se nakonec stali aktivními občany v místních, národních a globálních komunitách.

Může se odehrávat ve třídě nebo venku a je to zábava!

Náš tím

Projektoví partneri z troch európskych zemí.

CDEC
VEĽKÁ BRITÁNIA

CDEC je malá organizácia so sídlom v Cumbrii s veľkým srdcom, etablovanými výsledkami a veľkými ambíciami ovplyvňovať a podporovať globálne občianstvo v celej Cumbrii, Spojenom kráľovstve a vo svete. Sme dobre známi tým, že učiteľom poskytujeme vynikajúce globálne vzdelávacie školenia a poskytujeme školám a komunitám príležitosti zapojiť sa do P4C, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a rozsiahlych projektov, ktoré realizujeme. Veríme, že Cumbria je majákom globálneho občianstva.

https://www.cdec.org.uk/
deed
VEĽKÁ BRITÁNIA

Ponúkame školenia pre dospelých a učiteľov na rôzne témy vrátane multikultúrnej Británie, udržateľnosti, globálneho vzdelávania a afroamerickej histórie.

https://deed.org.uk/
SEVER
SOSNA
SLOVENSKO

Združenie SOSNA vzniklo v roku 1992 a jeho hlavné aktivity sú od začiatku zamerané na environmentálnu výchovu, poradenstvo a presadzovanie trvalo udržateľných riešení v praxi. V roku 2009 sme otvorili naše vzdelávacie a demonštračné Eko centrum ako miesto na podporu trvalo udržateľného života pre širokú verejnosť. Ekocentrum SOSNA slúži ako funkčná ukážka ekologických, zdravých, estetických, nízkonákladových a nízkoenergetických stavieb s prírodnými záhradami.


www.sosna.sk
SEVER
SEVER
ČESKO

Stredisko environmentálnej výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. bola založená v roku 2012 a nadväzuje na aktivity svojho jediného zriaďovateľa Středisko ekologickej výchovy a etiky Rýchory – SEVER (ďalej v tomto dokumente ako „materská organizácia“). Matičná organizácia pôsobí v oblasti praktickej environmentálnej výchovy a zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti už viac ako 20 rokov (od roku 1994).

https://sever.ekologickavychova.cz/

Miesto príbehov

Najnovšie správy od našich tvorcov každý mesiac.

apríl, 2023

Zvuky miest

Dluga Započúvajte sa do zvukov z rozličných lokalít mesta Rožňavy a z Pobaltia. A potom  skúste  o nich diskutovať. 1....
Viac…

marec, 2023

Deviataci prvákom

Na našej škole sme zahájili novú tradíciu – DEVIATACI PRVÁKOM. Naši deviataci sa rozlúčili s rokmi strávenými na základnej škole a okrem...
Viac…

február, 2023

Lesné piatky a Hľadačky udržateľnosti

ZŠ Winterslow, Wiltshire UK Lesné piatky Na základnej škole Winterslow máme „lesné piatky“, kde sa deti učia v prírode. Robíme...
Viac…

december, 2022

Deti z Wigtonu robia divy!

Deti zo školy Wigton Nursery and Infant School pracovali na projekte rozvoja záhrady pre celú komunitu. Najprv preskúmali miestnu oblasť...
Viac…

november, 2022

Ovocný sad v Dedkovej záhrade

ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu, Vinné V našej Dedkovej záhrade máme starý ovocný sad. Nájdeme tu jablone, slivky, orech i hrušku....
Viac…

september, 2022

Hľadačka Oughterside v Cumbrii

Základná škola Oughterside v Cumbrii v Spojenom kráľovstve vytvorila hľadačku v okolí svojej dediny.Najprv preskúmali históriu krajiny a zistili, že...
Viac…

júl, 2022

Ako SEVER pracuje so školami v rámci komunitného aktivizmu alebo program „Škola pre udržateľný život“

Základné informácie o programe Program Škola pre udržateľný život sa realizuje od roku 2004 a je jedným z najdlhšie prebiehajúcich...
Viac…

august, 2021

Dedkova záhrada

My sme sa dnes prešli po našej Dedkovej záhrade a pokúsili sa na ňu pozrieť iným pohľadom. Našli sme viac...
Viac…

5 partnerov


21 škôl


3 krajiny


600 miest