Categories
Blog

Deviataci prvákom

Na našej škole sme zahájili novú tradíciu – DEVIATACI PRVÁKOM. Naši deviataci sa rozlúčili s rokmi strávenými na základnej škole a okrem popísaných lavíc zanechali v areáli školy aj milú stopu –  pre každú prvácku triedu vysadili strom, či ker. Deviataci svojich mladších spolužiakov so stromami a kríkmi oboznámili, naučili ich aj ako sa o ne ďalšie roky starať. Prváci  vedia, že stromčeky treba hlavne pravidelne zalievať a tešia sa, že  budú spoločne na našej škole rásť. Touto peknou aktivitou žiaci vniesli na MIESTO – školský dvor radosť a pozitívnu energiu.