Pojďme se starat

a učit se z místa, ve kterém žijeme


V rámci projektu PLACE umožňujeme dětem udělat něco pro svoji komunitu a zároveň lépe poznat místo ve kterém žijí. Motivujeme děti, aby využily svojí představivost, byly aktivní a po pandemii COVID-19 aktivizovaly svoje okolí. Mají totiž sílu, aby pozitivně ovlivnily vnímání místa místními občany i jeho návštěvníky. Motivujeme je k aktivitám formou komunitního aktivismu, zútulňovánim veřejně přístupných míst či vytvářením hledaček pokladů (questů) pro návštěvníky všech věkových kategorií.
 

Objevte náš přístup


Co je místně zakotvené učení?

Místně zakotvené učení je:

O hlubokém spojení s lidmi a místem prostřednictvím emocí a znalostí... Zabývá se propojenými systémy ochrany životního prostředí, komunitního rozvoje a sociální spravedlnosti - samotné podstaty udržitelnosti.

(Cooper 2016)

Metodika učení je založena na zkoumání. Je interdisciplinární a zaměřuje se na žáky, to je motivuje a činí pro ně učení relevantním. Místo a komunita se tak stávají rozšířenou třídou. Vytváří příležitosti pro mezigenerační učení, podporují rozvoj respektu a empatie. Vazby mezi místními problémy a pochopení globálního kontextu těchto problémů pomáhá mladým lidem orientovat se v globálních problémech.

Jak se mladí lidé mohou stát "aktéri změny" ve svých komunitách?

Cíl projektu PLACE - mladí lidé získávají dovednosti, aby se stali činiteli změny ve své komunitě a zdravějšími a odolnějšími občany pro budoucnost. Agent změny je někdo, kdo vidí něco, co by se mohlo zlepšit v jejich komunitě nebo místním prostředí, a podnikne kroky, aby to změnilo. Tato osoba je někdo, kdo naslouchá lidem ve své komunitě, prozkoumává jejich místo a ujišťuje se, že skutečně rozumí kořenům problému, než implementuje nový nápad.

Jednej lokálně, mysli globálně!

Questing ("hledačky")

Questing je jedním z přístupů k interpretaci místního dědictví. Je určena všem lidem, kteří se rádi pohybují v přírodě i na vesnicích a rádi se učí něčemu novému. Na konci výpravy na návštěvníka čeká poklad! Hra pochází ze Skotska a Anglie, kde má dlouhou tradici a je známá jako „letterboxing“; pod názvem ‚questing‘ je rozšířen v USA. Průvodce pátráním (často je průvodcem osobnost spjatá s místem) vede hráče po stálé trase, nabízí jim různé indicie a jejich správné řešení je nakonec dovede k pokladu. Spojení zábavy a učení v Questing přinese radost všem bez ohledu na věk.

V rámci našeho projektu budeme nejen pasivními příjemci questu, ale společně se svými dětmi quest vytvoříte. Zároveň se budeme snažit obohatit snahu o obohacení místní komunity, seznámit návštěvníky se specifiky vašeho místa a naopak, aby vaši studenti místo poznali a spojili se s místní komunitou. Více informací naleznete na: https://www.questing.cz/Co-je-to-questing

Terapeutické záhrady

Výuka zeměpisu i dalších všeobecně vzdělávacích předmětů je z velké části založena na memorování a hodnocení výkonu. Pozornost je však třeba věnovat i vnímání, a proto je nutné klást důležité otázky a hledat na ně odpovědi.

Komunitní aktivismus

Studenti jsou vybízeni k poznávání svého okolí a komunit. Naslouchají lidem ve své komunitě a navazují s nimi kontakty a společně plánují, jak ji mohou zlepšit. Studenti rozvíjejí týmovou práci, vůdčí schopnosti a praktické dovednosti, aby mohli uskutečnit změny a pomoci vybudovat odolnější, spolupracující a zdravější komunitu. Dozvědí se, jak může jejich práce podpořit cíle udržitelného rozvoje OSN, a stanou se tak nejen místními, ale i globálními aktivisty.

Tato část projektu EU Place, inspirovaná skupinami a jednotlivci z celého světa, bude zkoumat udržitelnější alternativy k jednorázovým plastům a povzbudí nás všechny, abychom přehodnotili, jak spotřebováváme. Prostřednictvím aktivit a práce na kampaních se mladí lidé mohou rozhodnout, zda se chtějí připojit k ostatním, aby dosáhli ocenění, jako je cena Surfer’s Against Sewage „Školy bez plastů nebo komunity bez plastů“ nebo Ekologické školy. Zapojení mladých lidí do těchto problémů, podpora jejich oslovení a propojení s místní komunitou a posílení jejich postavení, aby jejich hlasy byly slyšet, je klíčovou součástí komunitního aktivismu – který povede k vzrušujícím akcím a spolupráci.
Photo by Clay Banks

Filozofie pro děti

P4C rozvíjí základní dovednosti u dětí, aby byly schopny přemýšlet a zapojit se do hlubokých otázek o světě. P4C umožňuje dětem budovat důvěru ve své vlastní představy o světě a zároveň je povzbuzuje, aby přemýšlely o tom, jak ostatní vidí svět.

P4C dává žákům možnost přistupovat k řadě pojmů, nápadů a názorů a vyjádřit je v nehodnotícím a otevřeném prostředí, kde je nejdůležitější jejich schopnost myslet. P4C je o učení – naučit se myslet a naučit se diskutovat o nápadech s lidmi, se kterými možná nesouhlasíte. Děti se učí myslet kritickým, starostlivým, kreativním a kolaborativním způsobem, a to prostřednictvím zdůvodnění a vysvětlení svých myšlenek a nápadů. Učitel působí jako facilitátor, který vede a podporuje děti strukturovaným procesem a zároveň poskytuje bezpečné prostředí pro otevřenou diskusi. P4C pomáhá studentům rozvíjet potřebné sebeuvědomění, dovednosti a hodnoty, aby se nakonec stali aktivními občany v místních, národních a globálních komunitách.

Může se odehrávat ve třídě nebo venku a je to zábava!

Náš tým

Na projektu spolupracují organizace z třech krajin Evropy: Velké Británie, Česka a Slovenska.

CDEC
VELKÁ BRITÁNIE

CDEC je malá organizace se sídlem v Cumbrii s velkým srdcem, zavedenými výsledky a velkými ambicemi ovlivňovat a podporovat globální občanství v celé Cumbrii, Spojeném království a ve světě. Jsme dobře známí tím, že učitelům poskytujeme vynikající globální vzdělávací školení a školám a komunitám poskytujeme příležitosti zapojit se do P4C, cílů udržitelného rozvoje a širokých projektů, které realizujeme. Věříme, že Cumbria je majákem pro globální občanství.

https://www.cdec.org.uk/
deed
VELKÁ BRITÁNIE

DEED je středisko globálního vzdělávání a učení pro Hampshire a Dorset. Od roku 1983 podporujeme učitele a mladé lidi při zkoumání toho, jak jsou naše životy propojené a vzájemně závislé na lidech a místech po celém světě. Umožňujeme, aby tato propojení byla spravedlivá, poctivá a udržitelná. V současné době se naše práce zaměřuje na dvě hlavní oblasti - multikulturní výchovu a environmentální udržitelnost, zejména na spolupráci se školami a komunitou na místních, komunitních aktivistických projektech souvisejících s přehodnocením a omezením jednorázových plastů.

https://deed.org.uk/
SEVER
SOSNA
SLOVENSKO

Sdružení SOSNA vzniklo v roce 1992 a jeho hlavní činnost je od počátku zaměřena na environmentální vzdělávání, poradenství a prosazování udržitelných řešení v praxi. V roce 2009 jsme otevřeli naše vzdělávací a demonstrační Eko centrum jako místo pro podporu udržitelného života pro širokou veřejnost. Ekocentrum SOSNA slouží jako funkční ukázka ekologických, zdravých, estetických, nízkonákladových a nízkoenergetických staveb s přírodními zahradami.

www.sosna.sk
SEVER
SEVER
ČESKO

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. vzniklo v roce 2012 a navazuje na činnost svého zakladatele Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory. SEVER provozuje širokou škálu kurzů pro pedagogy a žáky. Již 16 let využíváme metodiku místně zakotveného učení a nabízíme tematické zážitkové stezky v okolí svého působiště Horního Maršova. Účastníci interpretují místní historii a přírodu na základě vlastních zkušeností a Questing využívají jako způsob poznávání a propojení s krajinou a komunitou.

https://sever.ekologickavychova.cz/

Přístřešek pro příběhy

Nejnovější příspěvky našich škol každý měsíc.

Duben, 2023

Zvuky míst

Zaposlouchejte se do zvuků z různých lokalit města Rožňavy az Pobaltí. A pak zkuste o nich diskutovat. Kavárna na Námestí...
Viac…

Únor, 2023

Lesní pátky & Hledačky udržitelnosti

Lesní pátky Na základní škole Winterslow máme „lesní pátky“, kde se děti učí v přírodě. Děláme to tak po celý...
Viac…

Prosinec, 2022

Děti z Wigtonu dělají divy!

Děti ze školy Wigton Nursery a Infant School pracovaly na projektu rozvoje zahrady pro celou komunitu. Nejprve prozkoumali místní oblast...
Viac…

Listopad, 2022

Ovocný sad v Dědečkově zahradě

Na zahradě našeho dědečka máme starý sad. Najdeme zde jabloně, švestky, ořešáky a hrušně. Ovoce z něj nám velmi chutná....
Viac…

Září, 2022

Hledačka Oughterside v Cumbrii

Základní škola Oughterside v Cumbrii ve Velké Británii vytvořila hledačku kolem své vesnice.Nejprve zkoumali historii krajiny a zjistili, že velkou...
Viac…

Červenec, 2022

Jak SEVER pracuje se školami v rámci komunitního aktivismu aneb program „Škola pro udržitelný život“

Základní informace o programu Program Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se rozvíjejících...
Viac…

Červen, 2022

Terapeutické zahrady

Na základní škole Winterslow jsme fantastické poznatky ze slovenské Sosny ihned využili a v rámci Týdne pohody jsme dětem nabídli...
Viac…

Říjen, 2021

Kroužek sběru odpadu

V létě 2021 si naše děti z KS2 po procházce po obci poznamenaly oblasti, které se jim v obci líbí,...
Viac…

Srpen, 2021

Dědečkova zahrádka

Dnes jsme se prošli po zahradě našeho dědečka a zkusili se na ni podívat jinak. Našli jsme více „srdečních“ míst,...
Viac…

Naš místa tvoříme

Všichni společně


5 partnerů


21 škol


3 krajiny


600 míst

Timeline

Step Date

Step Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus.

Step Date

Step Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus.

Step Date

Step Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus.

Step Date

Step Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus.

Step Date

Step Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. Etiam diam metus, lobortis non augue at, placerat viverra risus.