Categories
Blog

Zvuky míst

Zaposlouchejte se do zvuků z různých lokalit města Rožňavy az Pobaltí. A pak zkuste o nich diskutovat.

 1. Kavárna na Námestí baníkov v Rožňavě
 2. Zvony na Náměstí svatého Petra v Římě
 3. Pobřeží Baltského moře
 4. Rozhovory v Gdaňsku

Podpůrné otázky a úkoly:

 • Zaposlouchejte se do zvuků místa a přemýšlejte, co se tam mohlo odehrávat.
 • Zkuste odhadnout, kde se mohlo dít to, co uslyšíte.
 • Co si představujete při těchto zvucích?
 • Umíte rozeznat jazyk?
 • Jak by ses cítil/cítila v tomto prostředí?
 • Co bychom viděli kolem sebe?
 • Která část dne je zachycena v nahrávkách?
 • Zkuste graficky zaznamenat různé vrstvy zvuku.
 • Pokuste se nakreslit prostředí, které slyšíte.