Categories
Blog

Zvuky miest

Dluga

Započúvajte sa do zvukov z rozličných lokalít mesta Rožňavy a z Pobaltia. A potom  skúste  o nich diskutovať.

1. Kaviareň na Námestí baníkov v Rožňave

2. Zvony na Námestí svätého Petra v Ríme

3. Pobrežie Baltského mora

4. Rozhovory v Gdansku

Podporné otázky a úlohy:

  • Započúvajte sa do zvukov miesta a premýšľajte, čo sa tam mohlo odohrávať.
  • Skúste odhadnúť, kde sa mohlo diať to, čo počujete. 
  • Čo si predstavujete pri týchto zvukoch?
  • Viete rozoznať jazyk? 
  • Ako by si sa cítil/cítila v tomto prostredí?
  • Čo by sme videli okolo seba?
  • Ktorá časť dňa je zachytená v nahrávkach?
  • Skús graficky zaznamenať rôzne vrstvy zvuku.
  • Pokús sa nakresliť prostredie, ktoré počuješ.