Príručky & Sady nástrojov

Príručky a sady nástrojov pre ucelený vyučovací program.

PLACE Guide

Cieľom tejto Príručky pre učiteľov je pomoct' vam pri objavovanf a budovaní novych zručností a aktivít pre pracu so žiakmi a komunitou. Nájdete tu teóriu tzv. miestne zakotveneho učenia, na ktorej je príručka založená a štyri konkrétne prístupy k budovaniu sebavedomia, zručností a pocitu súnáležitosti. Príručka je prepojená so Sadou nástrojov.

PLACE Toolkit

Sada nástrojov, na stiahnutie čoskoro.