Categories
Blog

Lesné piatky a Hľadačky udržateľnosti

ZŠ Winterslow, Wiltshire UK

Lesné piatky

Na základnej škole Winterslow máme „lesné piatky“, kde sa deti učia v prírode. Robíme to tak po celý rok, aby deti pochopili vplyv ročných období na životné prostredie. Činnosti zahŕňajú zber odpadu, mapovanie, stavanie, orezávanie, umenie a koláže, ako aj praktické zručnosti.

Hľadačky udržateľnosti

Vytvorili sme pre deti hľadačku, vďaka ktorej sa dozvedia, ako v našej škole podporujeme princípy udržateľnosti. Deti pomocou iPadov hľadali a skenovali QR kódy. Kódy boli prepojené s informáciami o prostredí našej školy. Ďalším krokom je rozšírenie pátrania na miestnu komunitu Winterslow.